Svalka

Naturkyla – lufttemperering via naturen

En naturlig möjlighet
Principen är lika enkel som genialisk. På vintern använder värmepumpen den värme som alltid finns i borrhålet och omvandlar den till värme i huset. Genom att koppla ett fläktelement till anläggningen används samma borrhål för att ge luftkonditionering på sommaren. Jämfört med en traditionell luftkonditionering innebär detta låga investerings- och mycket låga driftkostnader.

Hur fungerar det?
Det fungerar kortfattat så att, vätskan från slangpaketet i borrhålet cirkulerar via värmepumpen och ett separat minivattensystem, till ett fläktelement. Kylan från borrhålet kyler luften via ett fläktelement och behaglig svalka sprids i rummet. Överskottsvärme återförs till borrhålet, vilket ökar hålets effekt på vintern. Du ställer enkelt in önskad temperatur med hjälp av kontrollpanelen på fläktelementet. Se även beskrivning.